POLPROJEKT - Projekty sieci, przyłączy, instalacji sanitarnych i HVAC
 
 STRONA GŁÓWNA | OFERTA | WSPÓŁPRACA | KONTAKTPRACA 
   
 NADZÓR NAD REALIZACJĄ ROBÓT SANITARNYCH 
  
 POLPROJEKT - Biuro Inżynierii Sanitarnej oferuje nadzór nad realizacją robót sanitarnych, zarówno w roli kierownika robót saniatrnych jak i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontrolujemy zgodność wykonania robót z projektem, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

Dbamy o jakość i terminowość wykonywanych robót.
 
   
 
 NASZA OFERTA:
 
 
   Kierownik robót sanitarnych,

  Inspektor nadzoru inwestorskiego,

  Nadzory autorskie.
 
   
 
 Copyright © 2012 POLPROJEKT. Wszelkie prawa zastrzeżone.Ostatnia aktualizacja: 28.08.2020 r.