POLPROJEKT - Projekty sieci, przyłączy, instalacji sanitarnych i HVAC
 
 STRONA GŁÓWNA | OFERTA | WSPÓŁPRACA | KONTAKTPRACA 
   
 PROJEKTOWANIE SIECI, PRZYŁĄCZY, INSTALACJI SANITARNYCH I HVAC 
  
 POLPROJEKT - Biuro Inżynierii Sanitarnej zajmuje się kompleksowym opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie branży sanitarnej i HVAC dla obiektów budownictwa mieszkalnego, przemysłowego, użyteczności publicznej i obiektów liniowych.

Nasze projekty wykonujemy na wszystkich etapach tworzenia inwestycji od projektu budowlanego po wykonawczy. Tworzymy również projekty koncepcyjne. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, co pozwala na uwzględnienie nawet największych wymagań ze strony Zamawiającego.

Wykonujemy projekty instalacji sanitarnych, zarówno dla nowych inwestycji, jak i rozbudowy, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów, gdzie stopień trudności związany z występującymi w tych obiektach ograniczeniami jest o wiele większy niż w nowych budynkach.

Wszystkie nasze projekty są sporządzane przez osoby posiadające stosowne doświadczenie i wymagane uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W naszej pracy posługujemy się najnowszym oprogramowaniem wspomagającym prace projektanta, a nasze projekty tworzymy na bazie sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązań. Rysunki techniczne wykonujemy w oparciu o licencjonowane programy CAD co pozwala na bezproblemową wymianę plików z architektami i projektantami innych branż.
 
   
 
 NASZA OFERTA:
 
 
   Instalacje zimnej wody i ciepłej wody użytkowej,

  Instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej,

  Instalacje gazu (średnio i niskoprężnego),

  Instalacje LPG,

  Instalacje centralnego ogrzewania,

  Instalacje wentylacji mechanicznej i hybrydowej,

■  Instalacje klimatyzacji,

  Instalacje ciepła technologicznego i wody lodowej,

  Instalacje przeciwpożarowe hydrantowe, tryskaczowe i zbiorniki p-poż,

  Instalacje solarne,

  Instalacje sprężonego powietrza,

  Instalacje technologiczne i przemysłowe,

  Sieci i przyłącza wody pitnej i przemysłowej,

  Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej,

  Sieci i przyłącza gazowe,

  Sieci i przyłącza ciepłownicze,

  Przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe,

  Przepompownie i tłocznie ścieków,

  Węzły cieplne i kotłownie (gazowe, olejowe, na paliwo stałe, gruntowe i powietrzne pompy ciepła),

  Hydrofornie, przepompownie ścieków sanitarnych i wód deszczowych, itp.
 
   
 
 Copyright © 2012 POLPROJEKT. Wszelkie prawa zastrzeżone.Ostatnia aktualizacja: 28.08.2020 r.