POLPROJEKT - Projekty sieci, przyłączy, instalacji sanitarnych i HVACBiuro projektowe

Inżynierii Sanitarnej
Facebook Social Icon

Google+ Social Icon
 
  STRONA GŁÓWNA | OFERTA | WSPÓŁPRACA | REFERENCJE | KONTAKTPRACA  
 
 PROJEKTY SIECI, PRZYŁĄCZY, INSTALACJI SANITARNYCH i HVAC 
   
 POLPROJEKT - Biuro Inżynierii Sanitarnej zajmuje się kompleksowym opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie branży sanitarnej i HVAC dla obiektów budownictwa mieszkalnego, przemysłowego, użyteczności publicznej i obiektów liniowych.

Nasze projekty wykonujemy na wszystkich etapach tworzenia inwestycji od projektu budowlanego po wykonawczy. Tworzymy również projekty koncepcyjne.

Wykonujemy projekty, zarówno dla nowych inwestycji, jak i rozbudowy, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów.

Wszystkie nasze projekty są sporządzane przez osoby posiadające stosowne doświadczenie i wymagane uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W naszej pracy posługujemy się najnowszym oprogramowaniem wspomagającym prace projektanta, a nasze projekty tworzymy na bazie sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązań. Rysunki techniczne wykonujemy w oparciu o licencjonowane programy CAD co pozwala na bezproblemową wymianę plików z architektami i projektantami innych branż.
 
   
 NASZA OFERTA: 
   
   Instalacje zimnej wody i ciepłej wody użytkowej,

  Instalacje kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej,

  Instalacje gazu (średnio i niskoprężnego),

  Instalacje LPG,

  Instalacje centralnego ogrzewania,

  Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

  Instalacje ciepła technologicznego i wody lodowej,

  Instalacje przeciwpożarowe hydrantowe, tryskaczowe i zbiorniki p-poż,

  Instalacje solarne,

  Instalacje sprężonego powietrza,

  Instalacje technologiczne i przemysłowe,

  Sieci i przyłącza wody pitnej i przemysłowej,

  Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej,

  Sieci i przyłącza gazowe,

  Sieci i przyłącza ciepłownicze,

  Przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe,

  Przepompownie i tłocznie ścieków,

  Węzły cieplne i kotłownie (gazowe, olejowe, na paliwo stałe, gruntowe i powietrzne pompy ciepła),

  Hydrofornie, przepompownie ścieków, itp.
 
   
   
 
  Copyright © 2012 POLPROJEKT. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia aktualizacja: 31.03.2019 r.